• 0534 618 50 86 - 0541 827 30 42
  • biartibieksi@gmail.com

2020-10-16

Yazar: Taha Yılmaz

Programlama Nedir? 0'lar ve 1'ler Nedir?

Programlama Nedir?

Belirli bir amaca ulaşmak için oluşturulan algoritmanın herhangi bir programlama dilinde yazılarak bilgisayar tarafından işlenmesine programlama denir. Daha önce algoritma yazımızda da bahsettiğimiz gibi, dünyada ne kadar fazla programlama dili olsa da programlamada en önemli konu bir çözümün olmasıdır. Eğer bir algoritma, amaca ulaşmak için belirlenmiş bir çözüm yok ise program da olmaz.

Programlama işlemi 6 ana temelden oluşur:

1- Problemin belirlenmesi; Bir program yazmak için öncelikle ortada bir problem olması gerekir. Bu problemin ne olduğunu iyi tanımak ve probleme neden olan etkenleri iyi belirlemek önemlidir.

2- Çözüm yollarının belirlenmesi; Probleme neden olan etkenleri ortadan kaldırmak için bir çözüm yolu geliştirilmeli ve bu çözüm yolunun problemi en doğru şekilde çözeceğine emin olunmalı.

3- Algoritmanın geliştirilmesi; Algoritma bir problemin çözümü için gerekli basamakları sıralayıp çözüme ulaştıracak merdiveni tamamlama biçimidir. Programlamada çok önemli bir yere sahiptir. Mantıksal ve sözel olarak çözüme ulaşmak için hangi sırayı takip etmesi gerektiğini belirtmek için kullanılır.

4- Akış şeması oluşturulması; Akış şeması algoritmanın görselleştirilmiş halidir diyebiliriz. Algoritma ve akış şeması programı en az hata ile en küçük ayrıntıları dahi atlamadan yazmamız için büyük kolaylık sağlayacaktır. 

5- Uygun programlama dilinin seçilmesi; Programlama dili insan ile programın yazılacağı bilgisayar arasında iletişimi sağlayan, programın nasıl çalışacağı ve çalışırken hangi durumlarda nasıl bir tepki vereceğini standart bir şekilde bilgisayara ve derleyiciye açıklayan söz dizimi şeklidir. Bir örnekle bu konuyu daha iyi açıklayalım; Mesela arkadaşından su getirmesini isteyeceksin, Bunu arkadaşının anlayacağı dilde ona açıklamalısın. Örneğin arkadaşın Türkçe biliyorsa ona “Su getirir misin” demelisin. Arkadaşına su getirmesini söylediğin bu dile programlama dilidir diyebiliriz.

6- Programın yazılması, derlenmesi ve test edilmesi; Gerekli olan programın bilgisayar yardımıyla yazılması ve derlenmesidir. Derleme kavramı bilgisayar ile yazdığımız programın derleyici yardımıyla programın çalıştırılacağı cihazın anlayacağı dile (Makine Diline) dönüştürülmesidir. Biraz önce su isteme örneğinde arkadaşın anlayacağı dil ile ondan su istemiştik. Burada da aynı örnek ile devam edelim. Arkadaşımız bizim su istediğimizi algılar ve beyninde suyun ne olduğunu, nerde bulabileceğini, neyle ve nasıl taşınacağını, çözümler. Bu işlemi derlemeye benzetebiliriz. Test aşaması ise programın düzgün çalışıp çalışmadığını, komutlara gerekli tepkiyi gösterip göstermediğini, olası ve olağan dışı durumlarda nasıl tepki verdiğinin testini yapmaktır.

0'lar ve 1'ler Nedir?

Bilgisayarların bu dili kullanıyor olmasının temel sebebi ise; sistemin basitliğinin bilgisayarın ihtiyaçlarına cevap veriyor olmasından kaynaklanır. Zira bilgisayarın kendisini ifade edebilmek için sadece ve sadece iki duruma ihtiyacı vardır. Bunlar; ‘elektrik bağlantısı var‘ veya ‘yok‘tan ibarettir. Bilgisayar için temelde üçüncü bir durumdan söz edilemez. İkili sayı sistemi de bu durumu tarif etme konusunda tam anlamıyla ihtiyacı karşılar. Bu sistemde bir şeyin varlığı 1, yokluğu 0 ile ifade edilir ve bilgisayar için bu kavramlar yeterlidir.

Bilgisayarların temel dili olan bu sistemde büyük harf ve küçük harfler için yer alan kodlar farklıdır. Ayrıca yine her karakter için farklı bir ikili sistem kodu bulunmaktadır. Mesela a harfi ikili sistemde 01100001 diye gösterilmektedir, A harfi ise 01000001 şeklinde ikili sistemde yer almaktadır.